Skolegang med ADHD: Sådan klarer du det

Skolegang med ADHD: Sådan klarer du det

Husker man tilbage på sin egen skoletid, kan man måske komme i tanke om en klassekammerat eller to, som havde svært ved at sidde stille på stolen – til frustration for både klassen, lærerstaben og forældre.
Heldigvis kender man i dag til bagvedliggende årsag, når børn har svært ved at sidde stille og koncentrere sig. Det er diagnosen ADHD, som er synderen. Den kan gøre det svært at komme igennem skolegangen – men det kan godt lade sig gøre.

Informér klassekammerater, lærere og forældre

De største bekymringer der kan komme ved at sende sit barn i skole med ADHD, har ofte noget at gøre med tanken om at klassekammerater, lærere og klassekammeraternes forældre kan misforstå barnets intentioner. Mange som ikke er oplyst om ADHD og hvordan det kommer til udtryk, kan nemt komme til at stemple en med ADHD som ubehøvlet, dårligt opdraget eller uregerlig – hvilket ikke er tilfældet.

For at komme godt igennem en skolegang, er det derfor vigtigt – for alles skyld – at sørge for at kammeraterne i klassen, lærerne på skolen og forældrene er informeret om hvordan tingene hænger sammen. Viden om hvorfor dit barn reagerer som det gør, og hvad man kan gøre for at hjælpe, kan fjerne mange misforståelser og gnidninger, og kan være med til at skabe en større accept.

Sund kost og CBD mod ADHD

Før i tiden kendte de fleste nok ADHD som ‘damp’. Denne sammenligning opstod, da personer med ADHD har et ekstra gear og altid er aktive, er derved er som dampen på en kedel i kog, der ikke slukker. Det er ofte også denne adfærd, som kan skabe udfordringer for en person med ADHD. Det gør det nemlig svært at sidde stille, og tage tingene i samme tempo som alle andre. Her kan CBD olie hjælpe.

Sund kost og CBD mod ADHD har nemlig vist sig som effektive behandlingsmuligheder. CBD olien kan så at sige være med til at tage kedlen af komfuret, og derved få lagt en dæmper på den hyperaktive adfærd – til glæde for både en selv og ens omgangskreds. Kombineret med sund kost bliver CBD olie en god hjælper, som virkelig kan gøre en forskel. Mange har allerede erfaret gode resultater med sund kost og CBD mod ADHD, og det er derfor et forsøg værd at prøve at behandle med CBD. Det kan give ro i klasseværelset, være med til at styrke båndet til de jævnaldrende, og gøre indlæringsevnen større.

Acceptér omstændighederne

Selvom der er tiltag der kan gøres for at hjælpe et barn med ADHD til at få en nemmere skolegang, er det vigtigt at have en accept af omstændighederne. Det kan være gavnligt at gøre det klart at det er okay at have ADHD, og at man ikke er mindre værd af den grund. Ved at acceptere sin diagnose, prøve at gøre hverdagen lettere ved at informere lærere og elever om situationen, og mindske hyperaktiviteten med CBD olie, kan man komme et langt stykke vej mod et godt liv med ADHD.

Skriv en kommentar

Send en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *