Sådan bliver du en bedre leder

Sådan bliver du en bedre leder

Som leder er det dit ansvar, at der eksisterer et sundt arbejdsmiljø, og at alle medarbejdere føler ejerskab i forhold til deres respektive opgaver.

Det er vigtigt, at du er synlig på arbejdspladsen, så dine medarbejdere har en oplevelse af medinddragelse. Des mindre skel der findes mellem medarbejdere og ledelsesstab, des større er sandsynligheden for, at dine ansatte går til dig, hvis der uoverensstemmelser, usikkerheder eller behov for personlig samtale.

Det er afgørende for driften af virksomheden, at du har en god forbindelse til dine medarbejdere, så du kan reagere og undgå problemer i at forværres eller opstå.

Sæt fokus på alle niveauer i dit lederskab

Lederrollen er under konstant udvikling. Det er sundt og betydningsfuldt, at du fra tid til anden reflekterer over dine indsatser og dine fokuspunkter som frontfører for en virksomhed eller organisation.

Du skal arbejde med dig selv i rollen som leder for at sikre dig, at du hele tiden er dit ansvar bevidst. En leder har til formål at være rollemodel og facilitere sund drift og menneskelig udvikling.

Det sætter store krav til dig, da du har det professionelle ansvar for en række ansatte.

Et lederskab består af flere niveauer og områder. Som menneske skal du udvise empati og interesse overfor dine ansatte. Dette er essentielt for dig at indgå i dialog med alle medarbejdere.

Derudover skal du kunne markere dig konstruktivt og lede organisationen i den retning, som en bestyrelse eller myndighed har udstukket.

Det er din rolle at være frontførende og sikre dig, at alle medarbejdere føler sig inddraget og anerkendt. Du skal have indblik i de psykologiske mekanismer, som gør sig gældende i forbindelse med omstrukturering.

En arbejdsplads er påvirket af ydre faktorer. Tydelighed og gennemsigtighed er væsentlige parametre, når det kommer til at skabe et psykisk, trygt arbejdsmiljø.

Des mere synlig og åben en ledelse er, des mindre er risikoen for, at der skabes usikkerhed og mistillid hos medarbejderstaben.

Find inspiration i onlinemagasinet altomledelse.dk her.

Bærende værdier hos den gode ledelse

Arbejdsopgaverne og ansvarsområderne hos en ledelse er komplekse. Der kan være modsatrettede hensyn, der kan være mangel på tid, og det kan virke uoverskueligt at sætte fokus på dét, som har størst, positiv effekt på medarbejderne.

Der findes nogle overordnede værdier, du med fordel kan sætte fokus på, og som kan bruges i mange forbindelser på arbejdspladsen.

Disse drejer sig om:

  • Kommunikation (tydelighed og evne samt vilje til at lytte)
  • Synlighed (nedbryd de fysiske og hierarkiske skel på arbejdspladsen)
  • Frontfører (tag ansvar – særligt i modgang).

Der findes ikke medvind uden modvind. Uanset hvilken type virksomhed du leder, vil der være modgang. I denne forbindelse er det vigtigt, at du og den øvrige ledelse sørger for at gøre alle medarbejder i alle afdelinger opmærksomme på en udfordring så hurtigt som muligt.

Det er afgørende, at en ledelse har en god forbindelse til medarbejderne. Det er de ansatte, som hver dag udfører opgaver, som samlet set er med til at drive en virksomhed og udvikle en forretning.

Tillid og loyalitet er centrale aspekter for at skabe drift og effektivitet.

Skriv en kommentar

Send en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *